Souhlas Newsletter

 SOUHLAS PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTRU A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 Kliknutím na tlačítko „ANO, CHCI POTVRDIT SOUHLAS“ dáváte svůj

výslovný souhlas správci osobních údajů, jímž je LADA ČASTULÍKOVÁ, IČO 653 84 059, se sídlem POD ZÁMKEM 110 NOVÝ KNÍN, PSČ 262 03, (dále jen „Správce“), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační informace (jméno, příjmení);
 • kontaktní informace (e-mailová adresa);

které Správce získal přímo od Vás, formou vyplnění registračního formuláře,

a to k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

 • zasílání newsletterů e-mailem, a to maximálně 2 krát za měsíc;
 • zasílání obchodních sdělení e-mailem;
 • nabízení výrobků a služeb e-mailem (poskytovaných Správcem nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou);

Zpracování osobních údajů pro uvedený účel je uskutečňováno výhradně Správcem. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.  Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu 5 let, případně na dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Správcem a 5 let po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, Váš souhlas bude platný po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to zejména pomocí linku v e-mailové komunikaci (odkaz v zápatí každé e-mailové zprávy Správce), případně zasláním odvolání na adresu sídla společnosti.

Tímto potvrzujete, že jste se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů uveřejněných na internetových stránkách Správce - Celé znění Ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po Správci výmaz svých osobních údajů; a
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud je vše v pořádku a chcete dokončit registraci prosíme potvrdit v emailu kliknutím na
tlačítko „ANO, CHCI POTVRDIT SOUHLAS“ a budete zařazen/a do naší databáze.

 

Děkujeme a přejeme příjemný den :)