Reklamační Řád

Reklamace

Poskytujeme Vám záruku v délce 24 měsíců. Uvedené pravidlo se nevztahuje na výrobky, u kterých je uvedena odlišná záruční doba.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

V případě odstranitelné vady zboží můžete požadovat:

 • odstranění vady
 • výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad
 • pokud není možné vadu výrobku odstranit nebo vyměnit, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

V případě neodstranitelné vady zboží můžete požadovat:

 • výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • požádat o vrácení peněz.

Reklamované zboží spolu s kopií faktury a vyplněným formulářem určeným k reklamaci nám doručte na adresu uvedenou v Kontaktech nebo na reklamačním formuláři ke stažení:Formulář pro uplatnění reklamace. Zásilky dobírkou nebudou vyzvednuty.

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 • Odpovědnost prodávajícího ladaco.cz se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 • Po vyřízení reklamace ladaco.cz upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 • Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu.
 • Při uplatňování reklamace zákazník uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit.

V případě problémů s výrobky zakoupenými u nás, nás kontaktujte na tel. +420 732 960 545 nebo na emailové adrese: objednavky@ladaco.cz.

Potřebné dokumety ke stažení níže:

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.