Reklamační Řád

 

REKLAMACE:

POSKYTUJEME VÁM ZÁRUKU V DÉLCE 24 MĚSÍCŮ. UVEDENÉ PRAVIDLO SE NEVZTAHUJE NA VÝROBKY, U KTERÝCH JE UVEDENA ODLIŠNÁ ZÁRUČNÍ DOBA.

KUPUJÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI JEŠTĚ PŘED OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ.

V PŘÍPADĚ ODSTRANITELNÉ VADY ZBOŽÍ MŮŽETE POŽADOVAT:

 • ODSTRANĚNÍ VADY
 • VÝMĚNU VADNÉHO VÝROBKU ZA VÝROBEK BEZ VAD
 • POKUD NENÍ MOŽNÉ VADU VÝROBKU ODSTRANIT NEBO VYMĚNIT, MŮŽETE POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU SLEVU Z CENY VÝROBKU.

V PŘÍPADĚ NEODSTRANITELNÉ VADY ZBOŽÍ MŮŽETE POŽADOVAT:

 • VÝMĚNU VADNÉHO VÝROBKU ZA VÝROBEK BEZ VAD,
 • PŘIMĚŘENOU SLEVU Z KUPNÍ CENY,
 • POŽÁDAT O VRÁCENÍ PENĚZ.

    

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ SPOLU S KOPIÍ FAKTURY A VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM URČENÝM K REKLAMACI NÁM DORUČTE NA ADRESU UVEDENOU V KONTAKTECH NEBO NA REKLAMAČNÍM FORMULÁŘI.
ZÁSILKY DOBÍRKOU NEBUDOU VYZVEDNUTY!!
 
 • VYSKYTNE-LI SE U ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ VADA, MÁ ZÁKAZNÍK PRÁVO TUTO VADU REKLAMOVAT.
 • ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBNÍ VADY, VADY MATERIÁLU NEBO NEKOMPLETNOST. NIKOLIV NA BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ. ZA VADU NELZE POVAŽOVAT ZMĚNU STAVU VÝROBKU, KTERÁ VZNIKLA V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY V DŮSLEDKU JEHO OPOTŘEBENÍ, NESPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ NEBO ZÁSAHU, NEDOSTATEČNÉ NEBO NEVHODNÉ ÚDRŽBY.
 • ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO LADACO.CZ SE NEVZTAHUJE NA ŠPATNĚ ZABALENÉ A CHYBNĚ ODESLANÉ ZÁSILKY OD KUPUJÍCÍHO S REKLAMOVANÝM ZBOŽÍM.
 • PO VYŘÍZENÍ REKLAMACE LADACO.CZ UPOZORNÍ O UKONČENÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍHO BUĎ TELEFONICKY, SMS, NEBO E-MAILEM. POKUD BYLO ZBOŽÍ ZASLÁNO PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU, BUDE PO VYŘÍZENÍ AUTOMATICKY ZASLÁNO NA ADRESU KUPUJÍCÍHO.
 • NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V PŘÍPADĚ NEODBORNÉ MONTÁŽE NEBO NEODBORNÉHO UVEDENÍ ZBOŽÍ DO PROVOZU, STEJNĚ JAKO PŘI NEODBORNÉM ZACHÁZENÍ S NÍM, TJ. ZEJMÉNA PŘI POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ V PODMÍNKÁCH, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ SVÝMI PARAMETRY PARAMETRŮM UVEDENÝM V DOKUMENTACI KE ZBOŽÍ.
 • JE-LI REKLAMACE UZNÁNA ZA OPRÁVNĚNOU, MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO NA ÚHRADU ÚČELNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM SVÉHO PRÁVA.
 • SPOTŘEBITEL VE VLASTNÍM ZÁJMU NA RYCHLÉM VYBAVENÍ REKLAMACE PŘEDLOŽÍ SPOLU S REKLAMOVANÝM PŘEDMĚTEM FAKTURU DOKLÁDAJÍCÍ UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OHLEDNĚ REKLAMOVANÉHO PŘEDMĚTU.
 • PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE ZÁKAZNÍK UVEDE, JAKÝM ZPŮSOBEM SI PŘEJE REKLAMACI VYŘEŠIT.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S VÝROBKY ZAKOUPENÝMI U NÁS, NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. +420 732 960 545 NEBO NA EMAILOVÉ ADRESE: OBJEDNAVKY@LADACO.CZ.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE: